Monthly Archives: March 2015

Lange verbindingen bij ADHD lijken op autisme

Bij AD(H)D blijken de lange verbindingen tussen de verschillende, gespecialiseerde gebieden in het brein wat zwakker te zijn.
Het lijkt dat dit functioneel minder verbinding oplevert, terwijl bij autisme kwantitatief minder verbindingen worden gezien.

Op de website van de VU staat dit bericht (samenvatting):

Mensen met ADHD hebben afwijkingen in de witte stofbanen van de hersenen. Hun broers en zussen zonder ADHD vertonen ook lichte afwijkingen. De afwijkingen zijn anders en ernstiger bij mensen die – naast ADHD – ook een opstandige gedragsstoornis of rookverslaving hebben. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Hanneke van Ewijk. Daarnaast blijkt dat mensen met ADHD een minder goed functionerend werkgeheugen hebben. Dit werkgeheugen kan van invloed zijn op de werk- en schoolprestaties.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE©

Dit is het bericht van de VU

Hans van de Velde Equisto Coach

PS: ADHD en autisme lijken op elkaar. Een flink deel van de kenmerken overlappen.
Maar er zijn ook verschilen. Iemand met ADHD is associatief, denkt snel en buiten de kaders en ziet eerst/meteen de verbanden en het grote plaatje; hij/zij genereert inventieve oplossingen. Iemand met autisme denkt meer aan de kaders, handhaaft de regels, gaat uit van afspraak is afspraak, heeft oog voor detail en ziet meteen de fouten in systemen en werkt systematisch aan oplossingen.